คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : การเชื่อมต่อ Database

1.ไปที่ Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2008 ->SQL Server Management Studio

2.ในหน้า Connect to Server ให้ใส่รายละเอียดการเชื่อมต่อตามนี้ แล้ว Connect

  • Server name : ใส่เป็น  .\SQLEXPRESS
  • Authentication : เลือก Windows Authentication

3.หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อฐาน ให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect ด้านซ้ายมือ