คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : การสร้าง Database และ Table

 

1.เปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio

2. Connect to Server

3. คลิกขวาที่ Databases เลือก New Database

4. ที่ Database Name ให้ใส่ชื่อ Database  แล้วกด OK

5. คลิกที่ + Databases จะเห็นว่ามี Database ที่เราสร้างขึ้นใหม่ชื่อว่า Customer

6. คลืกขวาที่ Customer เลือก Properties มีหน้า Select a page ขึ้นมา เลือก Options ที่ช่อง Collation เลือกเป็น Thai_CS_AI แล้วกด OK เป็นการเซตให้ใช้ภาษาไทยได้ ไม่กลายเป็นเครื่องหมาย ???