คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : คำสั่ง INSERT INTO

INSERT INTO เป็นคำสั่งที่ใช้ใส่ข้อมูลลงในตาราง มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

INSERT INTO ชื่อตาราง

(ชื่อคอลัมน์ 1,ชื่อคอลัมน์ 2,ชื่อคอลัมน์ 3…)

VALUES (Value1,Value2,Value3…)

วิธีใส่ข้อมูลลงในตาราง (INSERT)

1. คลิกที่ปุ่ม New Query ด้านบน จะได้หน้าต่าง SQLQuery พิมพ์คำสั่ง INSERT INTO ลงไป ในระหว่างพิมพ์เราอาจไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ เพราะ SQL Server จะคาดเดาว่าเราจะใช้คำสั่งอะไร และขึ้นตัวเลือกมาให้ ทำให้สะดวกมากขึ้น

3. ถ้าลืมว่าในตาราง มีคอลัมน์อะไรบ้าง ก็ให้คลิกขวาที่ตารางแล้วเลือก Design จะแสดงรายละเอียดของตาราง

4. ลากเมาส์คลุมคำสั่งทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม Execute ด้านบน เมื่อ SQL Server ทำคำสั่งเสร็จแล้ว จะมี Messages บอกที่ด้านล่าง ถ้าต้องการใส่ข้อมูลอีก ก็ใช้คำสั่งเดิมอีกครั้ง เปลี่ยนเพียงค่า VALUES

5. ถ้าต้องการดูข้อมูลที่เราใส่เข้าไป ให้คลิกขวาที่ตาราง แล้วเลือก Select Top 1000 Rows  เป็นอันจบขั้นตอนการใส่ข้อมูล