คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

การ Transform ตัวอักษร ด้วย HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>Transform Graphics HTML5</title></head>
<body>
<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”><defs>
<rect x=”50″ y=”50″ height=”110″ width=”110″ style=”stroke:#ff0000; fill:#ccccff”transform=”translate(30) rotate(45 50 50) scale(2 2)”>
</rect>
</defs>
<text x =”70″ y=”100″ transform=”translate(30) rotate(45 50 50) scale(2 2) “>Hello World</text>
</svg>
</body>
</html>