คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

Form Validation โดยใช้ jquery plugin

 

เป็นการตรวจสอบค่าของข้อมูลภายในฟอร์มกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ก่อนส่งไปยัง Server หรือเป็นการตรวจสอบข้อมูลในฝั่ง Client นั่นเองซึ่งตัว plugin ทำออกมาให้ใช้ง่ายและมีรูปแบบการตรวจสอบหลากหลายเช่น ค่าว่าง, e-mail, url หรืออาจจะ Customize รูปแบบการตรวจสอบขึ้นเองก็ได้

การใช้งาน
1. แนบ javascript ในส่วนของ jquery และ jquery plugin validation

<script type=”text/javascript” src=”js/jquery-1.5.1.min.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”js/jquery.validate.min.js”></script>

2. ใส่ class ตามรูปแบบของการตรวจสอบ

<input id=”cname” name=”name” class=”required”/>
<input id=”cemail” name=”email” class=”required email” />

3. เรียกใช้ function validate

$(“#yourForm”).validate();

เมื่อทำสำเร็จจะได้ form ที่มีการตรวจสอบข้อมูล input ที่ชื่อ name ห้ามว่าง และ input ที่ชื่อ email ห้ามว่างและ
ต้องใส่ข้อมูลใน format ของ e-mail เท่านั้น โดยตัวอย่างข้างต้นเป็นการเรียกใช้ในแบบง่ายๆ ตัว plugin สามารถใส่
parameter เพื่อปรับแต่งรูปแบบการตรวจสอบ ข้อความแจ้งเตือนอื่นๆได้อีก

ตัวอย่างการใช้งานจริง

  • http://www.rmutp.ac.th/z.app/goodgovernance/
  • http://curriculum.rmutp.ac.th/?do=login

source: http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-validation/

Form Validation โดยใช้ jquery plugin: Validation BY IBEST ON AUGUST 29, 2011