คู่มืออบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

 

เนื้อหาของคู่มือ

1. หน้าตาของ Microsoft Excel 2010

2. ส่วนประกอบของ Microsoft Excel 2010

3. การคำนวนใน Microsoft Excel 2010

4. ฟังก์ชันการคำนวน (Function)

และเรื่องอื่นๆ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก คู่มืออบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010